نقاش ساختمان

نقاش ساختمان (به انگلیسی: House painter) کسی است که دیوارهای درونی و در برخی از موردها، دیوارهای بیرونی ساختمان را رنگ‌آمیزی می‌کند.

نقاش ساختمان می‌تواند بیش‌تر بخش‌های داخلی ساختمان را رنگ‌آمیزی کند؛ از جمله آن می‌توان به موردهای زیر اشاره کرد.

 • دیوار
 • سقف
 • درب
 • پنجره

معمولا در ایران رنگ‌آمیزی دیوارهای درونی خانه به رنگ سفید می‌باشد و دیگر رنگ‌ها کمتر به‌کار می‌رود.

تاریخچه نقاشی ساختمان در ایران

نقاشی ساختمان در ایران از هنگامی که شهر های نوین به وجود آمده و در این شهرها ساختمان‌هایی به‌فرم غربی ساخته شد، رواج یافت؛ البته نخست تنها شاهان و درباریان،می توانستند کاخ ها و خانه های خود را رنگ کنند زیرا رنگ‌های مورد به‌کارگیری از اروپا می‌آمد و در ایران تولید نمی شد.

بنابر این هزینه ی رنگ‌آمیزی بسیار بالا می‌رفت و در توان هر کسی نبود تا خانه یخود را رنگ کند. اما رفته رفته و با ساخت کارخانجاتتولید رنگ در ایران، در توان بیش‌تر همگان بود تا خانه‌های خود را رنگ آمیز کنند.

نقاشی ساختمان

نقاشی ساختمان
نقاشی ساختمان

نقاشی ساختمان

نقاشی ساختمان

ابزار مورد نقاشی ساختمان

برخی از ابزار رنگ کردن ساختمان به شرح زیر می باشد.

 • سنباده
 • رنگ
 • تینر
 • گچ
 • قلم‌مو
 • نردبان
 • چگونگی کار

تمبر نقاش ساختمان – چاپ شده در ۱۹۸۷، آلمان

بیش‌تر کار نقاش بر روی دیوار می‌باشد و نخست باید زیر سازی را انجام دهد یعنی باید سطح کار را با استفاده از بتونه پوشاند و سپس با سنباده زدن بر دیوار، آن را نرم کرده تا هنگامی که رنگ را بر دیوار می‌زند، رنگ به درستی بر روی دیوار بنشیند تا دیوار دارای برآمدگی و فرو رفتگی نباشد نباشد.